Πώς να χρησιμοποιήσετε την ανακατεύθυνση domain redirect μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας δούμε πως ρυθμίζετε ανακατεύθυνση domain (redirect).

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Redirects.

Επιλέξτε αν επιθυμείτε η ανακατεύθυνση να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Στην συνέχεια πληκτρολογήστε την διεύθυνση που θέλετε να ανακατευθύνετε.

Τώρα πληκτρολογήστε την διεύθυνση... προς την οποία επιθυμείτε να κατευθύνονται οι επισκέπτες.

Όταν είστε έτοιμοι, κάνετε κλικ στο κουμπί Add.

Αυτό ήταν! Η ανακατεύθυνση έχει δημιουργηθεί.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να ρυθμίζετε ανακατευθύνσεις μέσω του cPanel.