Πώς να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων MySQL μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας δούμε πως δημιουργείται μια MySQL database.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο MySQL Database Wizard.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την νέα database, και κάνετε κλικ στο κουμπί Next Step.

Τώρα πρέπει να δημιουργήσετε έναν χρήστη για αυτήν την database. Πληκτρολογήστε ένα username και ένα password, και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουμπί Create User.

Κάνετε κλικ στο κουμπάκι All Privileges και κάνετε κλικ στο κουμπί Next Step.

Αυτό ήταν! Η βάση δεδομένων MySQL έχει δημιουργηθεί, και ο νέος χρήστης έχει προστεθεί στην database.

Το όνομα της database, το username και το password θα χρειαστούν για scripts τα οποία επιθυμείτε να συνδεθούν στην database.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε MySQL databases.