Πως να χρησιμοποιήσετε τον Index Manager μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας δούμε πως χρησιμοποιείτε τον Index Manager.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Indexes.

Ο Index Manager σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον τρόπο εμφάνισης των directories στον ιστότοπό σας.

Αν δεν υπάρχει καθόλου index.html φάκελος σε ένα directory, τα περιεχόμενα αυτού του καταλόγου θα παρατίθενται σε ένα browser. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζητήματα ασφάλειας.

Με τον Index Manager, μπορείτε να ορίσετε το λογαριασμό σας, να μην επιτρέπεται η εμφάνιση των περιεχομένων ενός directory.

Ας ρυθμίσουμε τον Index Manager για το directory Πελάτες.

Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Το Default System Setting επιτρέπει την εμφάνιση των περιεχομένων του directory.

Το No Indexing δεν επιτρέπει την εμφάνιση των περιεχομένων του directory.

Το Standard Indexing εμποδίζει τους browsers να προβάλλουν περιεχόμενο directories που δεν περιέχουν εικόνες.

... και το Fancy Indexing εμποδίζει τους browsers να προβάλλουν περιεχόμενο directories που περιέχουν εικόνες.

Αν δεν επιθυμούμε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα αυτού του directory, θα επιλέξουμε No Indexing.

Αυτό ήταν! Οι ρυθμίσεις index έχουν ανανεωθεί, και οι επισκέπτες visitors δεν θα μπορούν πια να βλέπουν τα περιεχόμενα του directory Πελάτες.

Είναι εξίσου εύκολο να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να ρυθμίσετε την προστασία μέσω index.