Πως να δημιουργήσετε custom error pages (σελίδες σφάλματος) μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας δούμε πως δημιουργούνται οι custom error pages.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Error Pages.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές σελίδες σφαλμάτων που μπορείτε να προσαρμόσετε.

Ας προσαρμόσουμε την 404 error page.

Εδώ δημιουργείτε μια custom error σελίδα ... και μπορείτε να συμπεριλάβετε μία ή περισσότερες ετικέτες (tags) για περαιτέρω προσαρμογή της σελίδας.

Όταν ολοκληρώσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί Save.

Αυτό ήταν! Η custom 404 error page έχει δημιουργηθεί.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και άλλες σελίδες σφάλματος ... χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό καθώς ... όλοι οι λογαριασμοί συνοδεύονται από έτοιμες σελίδες σφαλμάτων.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να δημιουργήσετε custom error pages (σελίδες σφάλματος) μέσω του cPanel.