Πως να ρυθμίσετε ένα cron job μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας δούμε πως ρυθμίζουμε ένα cron job.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Cron Jobs.

Πληκτρολογήστε την διεύθυνση email στην οποία θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα του cron job όταν αυτό ολοκληρώνεται.

Τώρα ορίστε επακριβώς πότε και πόσο συχνά επιθυμείτε να τρέχει το cron job.

Αυτό γίνεται ευκολότερα επιλέγοντας μία από τις προκαθορισμένες κοινές ρυθμίσεις.

Με την επιλογή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων, όλα τα πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα.

Αυτό επίσης σας βοηθά να καταλάβετε τι είναι ακριβώς το κάθε πεδίο.

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή του script που θέλετε να εκτελέσετε, συμπεριλαμβανομένου του path (από το root).

Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί Add New Cron Job.

Αυτό ήταν! Το cron job έχει οριστεί, και μπορείτε να δείτε την λίστα των τρεχούμενων στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να ρυθμίσετε ένα cron job μέσω του cPanel.