Πώς να δημιουργήσετε μια προεπιλεγμένη διεύθυνση email μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας ρυθμίσουμε την προεπιλεγμένη διεύθυνση email.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Default Address.

Εδώ ρυθμίζετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση email. Όσα emails αποστέλλονται σε μη υπάρχουσες διευθύνσεις email, θα στέλνονται αυτόματα σε αυτόν τον λογαριασμό.

Αρχικά, ως προεπιλεγμένη διεύθυνση έχει οριστεί το όνομα του λογαριασμού σας, αυτό σημαίνει ότι όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται σε μη υπάρχουσες διευθύνσεις, θα αποθηκεύονται στον κύριο λογαριασμό email.

Μια και σχεδόν κανείς θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση αυτή, ας ορίσουμε μια διεύθυνση email που χρησιμοποιούμε.

Κάντε κλικ στο Forward to email address.

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email που θέλετε ως την προεπιλεγμένη σας διεύθυνση.

Κάντε κλικ στο Change.

Αυτό ήταν! Η προεπιλεγμένη διεύθυνση email έχει ρυθμιστεί.

Μπορείτε να δείτε την νέα προεπιλεγμένη διεύθυνση εδώ.

Μπορείτε να αλλάζετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση όποτε επιθυμείτε από εδώ.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να δημιουργήσετε μια προεπιλεγμένη διεύθυνση email μέσα από το cPanel.