Πως να ρυθμίσετε έναν forwarders (προώθηση emails) μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας ρυθμίσουμε έναν email forwarder.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Forwarders.

Ένας email forwarder σας επιτρέπει να στέλνετε αντίγραφα από όλα σας τα email από μια διεύθυνση email σε μια άλλη.

Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε πολλές διευθύνσεις email, αλλά θέλετε να ελέγχετε μόνο ένα email για την αλληλογραφία σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Add Forwarder.

Πληκτρολογήστε την διεύθυνση email της οποίας την αλληλογραφία επιθυμείτε να προωθήσετε...

κατόπιν πληκτρολογήστε την διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να προωθούνται τα emails.

Κάντε κλικ στο κουμπί Add Forwarder.

Αυτό ήταν! Ο email forwarder έχει ρυθμιστεί και ήδη λειτουργεί.

Εδώ μπορείτε να δημιουργείτε επιπλέον forwarders όποτε επιθυμείτε, ή να διαγράφετε τους ήδη υπάρχοντες.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε domain email forwarders, όπου όλα τα emails που στέλνονται σε ένα domain θα προωθούνται σε ένα άλλο.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να ρυθμίσετε έναν forwarders (προώθηση emails) μέσω του cPanel.