Πως να ρυθμίσετε φίλτρα για το email μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας ρυθμίσουμε ένα φίλτρο για το email.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Email Filters.

Κατόπιν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο Manage Filters δίπλα από τον λογαριασμό email για τον οποίο επιθυμείτε να εισάγετε φίλτρα.

Στην συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Create a New Filter.

Πληκτρολογήστε το όνομα του φίλτρου που εισάγετε.

Κατόπιν εισάγετε τον επιθυμητό κανόνα.

Και ορίζετε την ενέργεια του κανόνα.

Σε αυτήν την περίπτωση, η ενέργεια είναι να παραδοθεί το email στα εισερχόμενα.

Για να ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Create.

Αυτό ήταν! Το επιθυμητό φίλτρο δημιουργήθηκε.

Εδώ μπορείτε να δημιουργείτε επιπλέον φίλτρα όποτε επιθυμείτε, ή να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να ρυθμίσετε φίλτρα για το email μέσω του cPanel.