Πως να ρυθμίσετε την προστασία hotlink μέσω του cPanel

Σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούμε ότι έχετε ήδη συνδεθεί στο cPanel, και ξεκινάμε από την αρχική οθόνη.

Τώρα ας δούμε πως θα ρυθμίσετε την προστασία hotlink.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Hotlink Protection.

Το Hotlink protection αποτρέπει άλλες ιστοσελίδες από το να εμφανίζουν απευθείας τα αρχεία της δικής σας ιστοσελίδας (συνήθως εικόνες).

Αυτό σας ωφελεί αν έχετε εικόνες που υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή αν επιθυμείτε να κάνετε οικονομία στην χρήση του bandwidth.

Θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι οι δικές σας ιστοσελίδες βρίσκονται στην λίστα, ώστε να μπορέσετε να προστατεύσετε τις εικόνες σας.

Πληκτρολογήστε όλους τους τύπους αρχείων που επιθυμείτε να προστατεύσετε...

... και κάνετε κλικ στο κουτάκι Allow direct requests εάν θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής διευθύνσεων URL ενός προστατευμένου αρχείου.

Εισάγετε τον σύνδεσμο URL όπου επιθυμείτε να ανακατευθύνετε όποιον προσπαθεί να κάνει hotlink κάποιο από τα προστατευόμενα αρχεία.

Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί Submit.

Αυτό ήταν! Έχετε ενεργοποιήσει επιτυχώς την προστασία hotlink.

Για να απενεργοποιήσετε την προστασία hotlink, κάνετε κλικ στο κουμπί Disable.

Αυτό είναι το τέλος του εγχειριδίου. Τώρα γνωρίζετε πως να ενεργοποιείτε το hotlink protection για να αποτρέψετε το hotlinking στους φακέλους σας.